like 0 Likes

Unique Jam 2018

https://www.facebook.com/events/232100804208096/

Info:
Unique Jam 2018

SLOVAK LANGUAGE (English below)

V rámci festivalu ŽIVOT JE SKVELÝ, ktorý je nástupcom doterajšieho úspešného festivalu BAŽANT NA MLYNOCH, sa medzi koncertami uskutoční breakin' battle o finančnú odmenu.

DJ:
Edward Goose

Moderátor:
Otec Mirec

Porota:
Romski
Nespi
Bobeš

Vstup súťažiacich na festival zdarma. Nutná registrácia na https://goo.gl/forms/Dy8Z1oqEhCrINbC23

Link na festival: https://www.facebook.com/events/136987753786824/


ENGLISH LANGUAGE (po slovensky hore)

As part off the festival ŽIVOT JE SKVELÝ, which is successor of the former successful festival BAŽANT NA MLYNOCH, a breakin' battle with prize money will take place between concerts.

DJ:
Edward Goose

Speaker:
Otec Mirec

Judges:
Romski
Nespi
Bobeš

Category:
1 vs 1 breakin' (the TOP 16 will be selected)

Prize for the winner:
200 €

Free entry to the festival for competitors. Required registration to
https://goo.gl/forms/Dy8Z1oqEhCrINbC23

Link to the festival: https://www.facebook.com/events/136987753786824/
Program:
Kategória:
1 vs 1 breakin' (vyberať sa bude TOP 16)
Date:
May 25, 2018 (17:00) - May 25, 2018 (22:00)
Prize:
Cena pre víťaza:
200 €

Address:
Staré Grunty 36, Bratislavský Kraj, Slovakia

Organizer:
Bboy Event Team