like 1 Like

Gdynia Breaks 2018

https://www.facebook.com/events/1667099136692080/

Info:
"Gdynia Breaks 2017 to impreza, na którą czekaliśmy razem z całym Trójmiastem." - tak było rok temu!

W tym roku niecierpliwi się już cała Europa!

Zasady:
Kids Contest (10-15)
1 vs 1 (>15)

Dzień pierwszy:
============
► Jam Session & Kids Contest a.k.a Młodzi Gniewni
------------------------------------------------------
Godzina: 15:00 – 17:00
Wiek: 10-15 lat
1 vs 1
Z pośród wszystkich bboys & bgirls sędziowie wybierają 16!
Finały dnia drugiego!

Godzina: 17:30
? vs ?
Jam na stacji Teatr Gdynia Główna!
Wyłonimy mistrza kół!

Dzień drugi:
============
► 1 vs 1 & Kids Contest a.k.a. Młodzi Gniewni
Miejsce: Teatr Gdynia Główna, Dworzec PKP
------------------------------------------------------------------
Godzina: 15:00
1 vs 1 & Kids Contest Final
Koło główne, na którym odbędą się potyczki 1 vs 1 i Finał Kids Contest. Dodatkowo koła z dnia pierwszego!

DJ:
► BREAK DJ BART
Bartosz Bart Marciniak
Swoją przygodę z hip hopem zaczynał na przełomie 2000/2001 roku od bboyingu, a od 2007r. zajmuje się diggowaniem oryginalnych breaków oraz produkcją własnych beatów. Od 2010 roku gra na największych polskich oraz zagranicznych imprezach związanych z bboyingiem. Jego styl charakteryzuje sie dużą ilością wschodnio-europejskich breaków oraz wlasnych produkcji wśród których często możemy usłyszeć polski wokal. Jest współzałożycielem międzynarodowej ekipy (Francja, Polska, Włochy, Hisszpania) zajmującej sie Break DJ'ingiem o nazwie Dope Shit Productionz oraz wspolorganizatorem fesitwalu Broken Ball i cyklu Iławskich bitw freestyle'owych. Grał na imprezach takich jak : Sami Swoi, Art of Breaking, What You Got, Break The Border, Step to the Beat, Gorzów Funkowo, Rytm Ulicy, Krok Piskiego Stylu, M1 Dance Battle, Lion Jam Style, Pal Parkiet, So Fresh So Clean, Mazoory Style Connection oraz za granicą - we Włoszech, Austrii, Francji, Niemczech, Łotwie i Ukrainie.

Organizator:
Laboratorium Innowacji Społecznych / Wymiennikownia: Młodzieżowe Centrum Innowacji Społecznych i Designu
WM jest miejscem, gdzie można swobodnie spędzać czas, pouczyć się, odpocząć, poznać ciekawych ludzi, wymienić się pasjami, doświadczeniami i pomysłami. Ale nie tylko – organizowane są tam także zajęcia dla szkół w godzinach porannych oraz warsztaty dla każdego w godzinach popołudniowych (aktualny grafik znajduję się na naszej stronie internetowej). Wszystkie organizowane w ramach „Wymiennikowni” zajęcia, warsztaty i spotkania są całkowicie bezpłatne!

Działania Wymiennikowni realizowane są w ramach Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, a działania finansowane są ze środków Miasta Gdyni.

Wymiennikownia
wymiennikownia@lis.gdynia.pl
http://www.wymiennikownia.org
https://www.instagram.com/wymiennikownia/
https://www.youtube.com/user/wymiennikownia

Więcej info już za tydzień!

Pokój!
===============================
"Gdynia Breaks 2017 is an event that we've been waiting for together with the entire Tri-City." - it was a year ago!

This year, whole Europe is already impatient!

There will be guests from Italy, Szwecja and many more!


DJ:
► BREAK DJ BART
Bartosz Bart Marciniak
His adventure with hip hop (just) began at the turn of 2000/2001 from bboying, and from 2007 digging up original breaks and producing own beats. Since 2010, he is playing at the biggest World Wide bboying events. His style is characterized by a large number of Eastern European breaks and his own productions, among which we can often hear Polish vocals. He is a co-founder of an international team (France, Poland, Italy, Hisszpania) dealing with Break DJ'ing called Dope Shit Productionz and a co-editor of the Broken Ball and the Iława freestyle battles series. He played at parties such as: Sami Swoi, Art of Breaking, What You Got, Break The Border, Step to the Beat, Gorzów Funkowo, Street Rhythm, Step Piskie Style, M1 Dance Battle, Lion Jam Style, Pal Parquet, So Fresh So Clean, Mazoory Style Connection and abroad - in Italy, Austria, France, Germany, Latvia and Ukraine.

Organizer:
Laboratorium Innowacji Społecznych / Wymiennikownia:
Youth Center for Social Innovation and Design
WM is a place where you can spend your free time, learn, relax, meet interesting people, exchange your passions, experiences and ideas. But not only - there are also classes for schools in the morning and workshops for everyone in the afternoon (the current graphics can be found on our website). All classes, workshops and meetings organized as part of the Wymiennikownia are completely free!

The activities of the Wymiennikownia are implemented as part of the Laboratorium Innowacji Społecznych in Gdynia, and the activities are financed from the resources of the City of Gdynia.

Wymiennikownia:
wymiennikownia@lis.gdynia.pl
http://www.wymiennikownia.org
https://www.instagram.com/wymiennikownia/
https://www.youtube.com/user/wymiennikownia

More info in a week!

Peace!
Program:
Kids Contest (10-15)
1 vs 1 (> 15)

Day one:
============
► Jam Session & Kids Contest a.k.a Dangerous Minds ;)
-------------------------------------------------- ----------------
Hour: 15:00 - 17:00
Age: 10-15 years
1 vs 1
From among all bboys & bgirls, the judges choose 16!
Finals at the Day two!

Hour: 17:30
? vs?
Jam at Teatr Gdynia Główna station!
Choose champ of the cyphers!

Day two:
============
► 1 vs 1 & Kids Contest a.k.a. Dangerous Minds ;)
Place: Gdynia Główna Theater, Railway Station
----------------------------------------------
Hour: 15:00
1 vs 1 & Kids Contest Final
The main circle, where 1 vs 1 battles and the Kids Contest Final will take place. In addition, the cyphers from the Day one!
Date:
April 27, 2018 (17:00) - Apr 28, 2018 (23:00)

Address:
Plac Konstytucji 1, Gdynia, Poland

Organizer:
Grzegorz Greg Krajewski