like 0 Likes

Hipfest - International 2019

https://www.facebook.com/events/2230258640621911/

Info:
Hipfest is an annual premier breakdance big event which is held to exchange cultural with other countries, further and more important it is a chance to meet and connect crews all around the world.
Hipfest ensure compliance with regulations, fundamentals, policies of Government about foreign affairs and diplomacy; ensure security for participants, Hipfest also contribute to build a friendly and hospitable image of Vietnamese and professional in organizing domestic and international events

Hipfest là một sự kiện lớn được tổ chức định kỳ hàng năm với qui mô quốc tế nhằm giao lưu văn hóa với các nước tạo sân chơi và cơ hội gặp gỡ với cộng đồng các nhóm nhảy đến từ các nơi trên thế giới.
Chương trình được tổ chức đảm bảo đúng các quy định, nguyên tắc, chủ trương của Nhà nước về công tác đối ngoại và ngoại giao đảm bảo an ninh, góp phần xây dựng hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, hiếu khách và chuyên nghiệp trong công tác tổ chức các hoạt động mang tầm khu vực và quốc tế.

BBOY BATTLE

A.
DAY 1: PRELIMINARY ROUND
1. BREAKING 1 VS 1
Bboy/bgirl (Vietnam and other countries, regardless of nationality)
Top 16 best bboys/bgirls will enter Hipfest international (day 2)

2. BREAKING 4 vs 4:
Bboy - bgirl (Vietnam and other countries, regardless of nationality)
Top 8 best teams will enter Hipfest international (day 2)

B.
Day 2: HIPFEST INTERNATIONAL
1. BREAKING 1 vs 1:
Top 16 bboys-bgirls from day 1 + Top 16 bboys-bgirls who are Hipfest qualification winner from other countries

2. BREAKING 4 vs 4:
Top 8 from day 1 - until Final

C.
AWARD
BREAKING 1 vs 1
Winner = (updating ...)
2nd = (updating ...)

BREAKING 4 VS 4
Winner = (updating ...)
2nd = (updating ...)

D.
Judge 1:
Judge 2:
Judge 3:
DJ 1:
DJ 2:
MC 1:
MC 2:

TO UNSURE FOR THE TIMELINE WHICH DOES NOT LAST AFTER 9PM (21.00PM), WE WILL LIMIT THE REGISTER

REGISTER IN THE FOLLOWING INFORMATION
BBoy/ Bgirl/ Crew Name: ..................
Battle Category (1vs1 or 4vs4): .......................
Tel: ...................
Email: ...........................

<<< Lệ phí tham gia >>>
Thể loại Breaking : 100k/người

COUNTRIES ORGANIZED QUALIFIER HIPFEST
1. Thai land 25th may
2. China 15-16 june
3. Philippine October
4. Singapore 6 -7 july
5. Malaysia 13th july
6. Myanma on August
7. France 24th August
8. Taiwan 17 Sep
9. Canada 27-28 Sep
10. Làos 29 Sep
11. Indonesia (updating)
12. Spain 26 - 27 October
13. Nepal 19 Novemver
14. Usa ...updating
15. Japan ....updating
16. Korea ....updating
----------
REGULATIONS

1. We are not responsible for resolving any conflicts or recommendations about music/image copyright of participants.
2. The participants can know the danger level of their movements, so we are not responsible for resolving any risks or injuries when participants perform in the competition.
3. We will have the medical team to support the competitions
4. We have a right to use the image of participants during the competitions for promotional purpose without any charge
5. In the case of conflicts, the final decision is made by Hipfest Organizers
We have the right to modify terms in necessary without notice in advance

QUI ĐỊNH
1. BTC không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với việc giải quyết bất kỳ xung đột hoặc kiến nghị nào liên quan đến hình ảnh / bản quyền âm nhạc của người tham gia.
2. BTC không chịu trách nhiệm về rủi ro khi thực hiện trong cuộc thi của các dancer và các nhóm nhảy.
3. Dancer/BBOY tham dự tự nhận thức được mức độ nguy hiểm về bài dự thi của mình.
4. Ban tổ chức sẽ chuẩn bị đội ngũ y tế để hỗ trợ chương trình
5. Ban tổ chức có quyền sử dụng hình ảnh của người tham gia trong suốt cuộc thi vì mục đích quảng bá mà không mất bất kỳ khoản phí nào.
6. Trong trường hợp xung đột, quyết định cuối cùng được thực hiện bởi ban tổ chức.
6. Các nhà tổ chức có quyền sửa đổi các điều khoản nếu cần thiết mà không cần thông báo
trước
7. Nghiêm cấm sử dụng các chất kích thích trong khuôn viên sự kiện

SHOWCASE

<*> SHOWCASE (just for school- university)
• Showcase performance ( 8 - 20 persons/crew)
(all students from schools and universities without any discrimination)

• Register time: From Sep 20th, 2019 to Oct 20th, 2019 (follow the dispatch line to schools)
• Announcement of school and representative team: Oct 30th, 2019 at Website https://hipfestvn.com/ ,and fanpage https://www.facebook.com/hipfest/

More detail about Showcase will soon update
Date:
December 07, 2019 (10:00) - Dec 08, 2019 (21:00)

Address:
Phạm Ngọc Thạch 4, Hồ Chí Minh, Vietnam

Organizer:
Bboy Event Team