like 0 Likes

Grimmy DANCE Cup 2 2019

https://www.facebook.com/events/541549849648883/

Info:
Pozývame Vás na 17-ty ročník uznávanej celoslovenskej tanečnej súťaže, ktorú si pre Vás už tradične pripravil Tanečný klub GRIMMY a SZUŠ GRIMMY v spolupráci s FABIO PRODUCTION. Táto súťaž je určená všetkým tanečným klubom, školám a tanečným skupinám ako aj ZUŠ a CVČ z celého Slovenska.

V SOBOTU budú prebiehať disciplíny SZTŠ sekcie IDO pre členov aj nečlenov.
V NEDEĽU bude otvorená súťaž v choreografiach ako každý rok.

Zodpovedný zástupca usporiadateľa :
Ingrid Fabian, Tanečný klub GRIMMY, Tkáčska 3, 080 01 Prešov
(0902 602 372, 051/776 16 45)

Prihlasovanie:
Členovia cez informačný systém, nečlenovia vyplnením prihlášky a zaslaním na mail grimmy@pobox.sk. Propozície súťaže si môžete vyžiadať na grimmy@pobox.sk, alebo ich nájdete na www.stodido.sk.

Prezentácia:
Piatok (29.3.2019) – telefonicky od 20:00-21:00 hod

Platba štartovného:
IBAN: SK46 0900 0000 0005 0091 6293 – číslo účtu v SLSP. Termín platieb do druhého deadlinu. Po 1.deadline (16.3.2019) a pred 2.deadlinom (23.3.2019) prihlásenia je výška štartovného poplatku 1,5 násobok pôvodného. Po 2.deadline, ak organizátor súhlasí s prihlásením na súťaž je výška štartovného poplatku dvojnásobná.

Štartovné/osoba (členovia/nečlenovia):
sólo: 5/8 eur
duo: 5/8 eur
skupina: 3/6 eur
choreografia: 3/6 eur
malá choreografia: 5/8 eur

Vekové kategórie:
- MINI (4-7 rokov) do roku nar. 2012 vrátane
- deti/ DVK (7-11 rokov) do roku nar. 2008 vrátane
- juniori/JVK (12-15 rokov) do roku nar. 2004 vrátane
- mládež/ HVK (16 a viac ) od roku 2003 a viac

1.termín UZÁVIERKY - 16.3.2019, 2.termín UZÁVIERKY - 23.3.2019.
Date:
March 30, 2019 (14:00) - Mar 31, 2019 (23:00)

Address:
Baštová 32, Prešovský Kraj, Slovakia

Organizer:
Bboy Event Team