like 0 Likes

Vietnam Hip Hop Next Generation 2018

https://www.facebook.com/events/223518625007157/

Info:
Xin Chào toàn thể anh em,bạn bè Hiphop Miền Bắc nói chúng và toàn quốc nói riêng.
Date:
October 28, 2018 (15:00) - Oct 28, 2018 (00:00)

Address:
Wspólna, Warszawa, Poland