like 0 Likes

Hipfest International 2018

https://www.facebook.com/events/2079367528984252/

Info:
BREAKING: updating ........... (3 Judge)
FREE STYLE: updating ........( 3 Judge)
DJ: France + VietNam
MC: Singapore + VietNam

BAN TỔ CHỨC SẼ HẠN CHẾ SỐ LƯỢNG TRONG TRƯỜNG HỢP QUÁ ĐÔNG ĐỂ ĐẢM BẢO KHUNG GIỜ THI ĐẤU KHÔNG KÉO DÀI SAU 21:00

NHÂN ĐĂNG KÝ TẠI SỰ KIỆN CM THEO THÔNG TIN BÊN DƯỚI
Tên đội/nhóm: ..................
Thể loại thi: .......................
Số điện thoại: ...................
Link facebook cá nhân: .....................

<<< LỆ PHÍ THAM GIA >>> chờ thông báo
(Lệ Phí này không áp dụng với các winner đến từ các nước)
Winners from countries do not pay this fee

---------------------------------------

Organizers take no responsibility or obligation over resolving any conflict or petition relating to submission/music copyright of participators.
Organizers take no responsibility over risks while performing during the competition of dancers and dancing teams.
Organizers reserve right to use participators’ image during the competition for promotion purpose without any charge
Dancers are self aware of the danger level of their performance.
The Organizing Committee will prepare the medical team to support the program
In case of conflict, the final decision is made by the organizers.
Organizers have the right to revise the terms if necessary.

BTC không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với việc giải quyết bất kỳ xung đột hoặc kiến nghị nào liên quan đến hình ảnh / bản quyền âm nhạc của người tham gia.
BTC không chịu trách nhiệm về rủi ro khi thực hiện trong cuộc thi của các dancer và các nhóm nhảy.
Dancer tham dự tự nhận thức được mức độ nguy hiểm về bài dự thi của mình.
Ban tổ chức sẽ chuẩn bị đội ngũ y tế để hỗ trợ chương trình
Ban tổ chức có quyền sử dụng hình ảnh của người tham gia trong suốt cuộc thi vì mục đích quảng bá mà không mất bất kỳ khoản phí nào.
Trong trường hợp xung đột, quyết định cuối cùng được thực hiện bởi ban tổ chức.
Các nhà tổ chức có quyền sửa đổi các điều khoản nếu cần thiết.

For more information, please contact us
Facebook: https://www.facebook.com/hipfest
Website: hipfestvn.com
Hotline: +84 898452394
Program:
DAY 1:
1. FREE STYLE 1 VS 1: Domestic (only vietnam)
Choose Top 4 Vietnam continue battle next day (with the winner of 12 countries

2. BREAKING 1 VS 1: Domestic (only vietnam)
Choose Top 4 Vietnam + 12 winner countries battle from Top 16 to finalists to find the Champion.

Day 2:
1. FREE STYLE 1 vs 1 : Top 4 Vietnam + 12 winner countries battle from Top 16 to finalists to find the Champion.

2. BREAKING 4 vs 4: EXTENSIONS registrations (regardless of Nationality). All will start battle from outside to inside
Date:
December 08, 2018 (09:30) - Dec 09, 2018 (20:30)
Judge(s):
Breaking 1 vs 1
breaking 4 vs 4
Free style 1 vs 1
Prize:
BREAKING 1 vs 1
Winner = 1500 usd + (updating ...)
2nd = 500 usd + (updating ...)

FREE STYLE 1 vs 1
Winner = 1500 usd + (updating ...)
2nd = 500 usd + (updating ...)

BREAKING 4 VS 4
Winner = 2000 usd + (updating ...)
2nd = 500 usd + (updating ...)

Address:
Phạm Ngọc Thạch 04, Hồ Chí Minh, Vietnam

Organizer:
Bboy Event Team